24 uurs service bij opstalschades
Noodhulp en volledig herstel

Quick-Help herstelmanagers: getrainde professionals in schadeherstel

De meer dan 75 Quick-Help herstelmanagers zijn de spil in de herstelwerkzaamheden die we uitvoeren. Elk jaar worden ze daarom getraind en toetsen we hun kennis en vaardigheden aan de eigen Quick-Help Academie. Zo weten we zeker dat ze beschikken over technisch en bouwkundig inzicht, op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de branche en professioneel kunnen communiceren met alle betrokken partijen in het schadeherstelproces.

De expertise van de schadeherstelmanager

De Quick-Help herstelmanagers beschikken over de expertise om een schade op te nemen en te calculeren. Na hun opleiding zijn ze in staat om eenvoudige dekkingsvraagstukken met betrekking tot verzekeringspolissen te beoordelen. Is er sprake van achterstallig onderhoud? Klopt het schadebeeld met de toedracht? Is deze toedracht gedekt op de polis? Is herstel economisch verantwoord? Daarnaast begeleiden ze de schadeafwikkeling en oplevering na afloop van de herstelwerkzaamheden.

De schadeherstelmanager als visitekaartje en aanspreekpunt

De schadeherstelmanagers zijn het visitekaartje van Quick-Help. Ze zijn in dienst van aangesloten herstelbedrijven en bekijken ter plaatse de schade door de bril van de opdrachtgever, zonder dat ze het belang van de gedupeerde uit het oog verliezen. Ze vormen het eerste aanspreekpunt voor de gedupeerde en beantwoorden alle vragen over afwikkeling van de schade. Bovendien leggen ze de schade, gemaakte afspraken en ondernomen acties nauwkeurig digitaal vast.